บ้านมหาโชค

บ้าน อ.คำนวณหวยหุ้นและรัฐบาล => ห้อง อ.ดาวใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: พี่ดาวใจ( ^◡^)っ ที่ 17/10/19

หัวข้อ: 18/10*62
เริ่มหัวข้อโดย: พี่ดาวใจ( ^◡^)っ ที่ 17/10/19
18/10/62
64*27*59*16*03*72*38*42*63*32
87*68*65*79*34*45*79*56*12*08
ไทยเข้า        681542เด่น64
ไทยเทียง     789123เด่น27
ไทยบ่าย       567892เด่น59
ไทยเย็น       123069เด่น16

นิเช้า           089234เด่น03
นิบ่าย          678012เด่น61
ฮ้งเช้า         798321เด่น72
ฮั่งบ่าย         345682เด่น38
สิงค์โปร       456189เด่น42

จีนเช้า          678431เด่น63
จีนบ่าย         368924เด่น32
ใต้หวัน         824679เด่น87                       
เกาหลี         189456เด่น15
อินเดีย         058923เด่น02
นอย             678543เด่น64